Medien

Till Hass "Toccata"

für 8 Orgeln (2010)

Till Hass "islandscapes"

für 4 Klaviere (2006/2007)

Till Hass "Burini"

für 72 Klaviere (2009)

Till Hass "piano-piece"

für Klavier (2009)

Till Hass "for six pianos II"

für 6 Klaviere (2011)

Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass - mikrotonale klanginstallation - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass - mikrotonale klanginstallation - Foto: Alexander Mayer
Till Hass - mikrotonale klanginstallation - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer