Medien

Till Hass "An Zimmern" (Hölderlin) ( soprano, piano) - 2020
Till Hass "in der Schwebe"

mikrotonale Klanginstallation mit 20 Lautsprechern (2018)

Till Hass "Toccata"

für 8 Orgeln (2010)

Till Hass "islandscapes"

für 4 Klaviere (2007)

Till Hass Zwei kurze Klavierstücke ( 1992 )
Till Hass "Burini"

für 72 Klaviere (2009)

Till Hass "piano - piece"

für Klavier (2009)

Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass - mikrotonale klanginstallation - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Till Hass
Till Hass - mikrotonale klanginstallation - Foto: Alexander Mayer
Till Hass - mikrotonale klanginstallation - Foto: Alexander Mayer
Till Hass, Composer - Foto: Alexander Mayer